SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vetva

 05.06.2023

Obec Pakostov, na základne schváleného projektu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou , názov projektu: " Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obce Pakostov " - SO 05 VETVA E spravila rekonštrukciu tejto komunikácie. Projektom sa  riešila oprava miestnej komunikácie vetvy E, kotrá bola v zlom stave. Projekt sa realizoval na parcelách č. KNE 1262/3, 1261/1 a KNC 30 v katastrálnom území Pakostov. Táto rekonštrukcia miestnej kominikácie veľmi zlepšila vzhľad obce ale najme vzhľad vozovky, stavbené práce uskutočnila stavebná firma MOUREZ, .s.r.o. . Obec Pakostov ďakuje Pôdohospodárkej platobnej agentúre za poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 


Zoznam aktualít: