SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0022-PRB/2023/Z Záložné právo k nehnuteľnosti Odb.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dod.: Obec Pakostov
348 910 €
23/35/010/123 Úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
23/35/054/1058 Úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5 465.40 €
23/35/054/1048 Úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10 202.16 €
2023/385 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
23 000 €
11/2023 Oprava poškodených budov po zemetrasení Odb.: Obec Pakostov
Dod.: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
61 073.47 €
Dohoda č. 23/35/054/986 Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
PK-09052023-02 Zmluva o vytvorení webstránky Odb.: Obec Pakostov
Dod.: webex.digital s.r.o.
48 €
700/178/2023 Záložné právo k nehnuteľnosti Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
29 700 €
700/177/2023 Záložné právo k nehnuteľnosti Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
75 250 €
700/176/2023 Záložné právo k nehnuteľnosti Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
647 990 €
917/2023/OPR o poskytnutí dotácie Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 000 €
Dodatok 2/2023 Zmena a doplnenie nasledovných ustanovení Odb.: Obec Pakostov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
368/36/2023 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie - 368/36/2023 Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Pakostov
0 €
23/35/054/552 Úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva o dielo Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto Zmluvou vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikovené v tomto článku a Objednávateľ sa zať Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1 758 €
Zmluva o udelení licencie Balíček MINI Odb.: Obec Pakostov
Dod.: VIS Slovensko, s.r.o.
417.60 €
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Zmena kúpnej ceny a platobné podmienky Odb.: Obec Pakostov
Dod.: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
996 908 €
1/2023 DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Pakostov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Zmluva č. 1423 407 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR. Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
Generované portálom Uradne.sk