SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  31. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  05. AUG 2024
  Pondelok
 • Papier
  22. AUG 2024
  Štvrtok
 • Sklo
  22. JÚL 2024
  Pondelok
PAKOSTOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Pakostov

Obec je doložená z roku 1567 ako Pakozto, neskôr ako Pakastow (1808), Pakostov, Pakoštowce (1920), Pakostow (1927); po maďarsky Pakosztó, Zemplénpálhegy.
Patrila panstvu Humenné, v 17. storočí Barkócziovcom, v 18. storočí Szirmayovcom. V roku 1715 mala 4 opustené a 11 obý­vaných domácností, v roku 1787 mala obec 23 domov a 219 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 272 obyvateľov. Pracovali v lesoch a pálili uhlie. Po roku 1918 to bola poľnohospodárska obec. Počas SNP obyvatelia podporovali partizánov. JRD založené v roku 1952, sa v roku 1953 rozpadlo. Časť obyvateľov pracovalo v priemyselných pod­nikoch v Košiciach, Strážskom a v Humennom.

Obec leží v severnej časti okresu Humenné, 26 km na SZ od okresného mesta v krásnom lesnom prostredí .

Pakostov v čase 2. svetovej vojny vznikol zlúčením dvoch obcí:

 • Petroviec - 1 pís. zmienka bola z roku 1408.
 • Pakostova - 1 pís. zmienka bola z roku 1453.