Obec Pakostov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 26)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
917/2023/OPR o poskytnutí dotácie Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 000 €
Dodatok 2/2023 Zmena a doplnenie nasledovných ustanovení Odb.: Obec Pakostov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
368/36/2023 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie - 368/36/2023 Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Pakostov
0 €
23/35/054/552 Úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva o dielo Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto Zmluvou vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikovené v tomto článku a Objednávateľ sa zať Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1 758 €
Zmluva o udelení licencie Balíček MINI Odb.: Obec Pakostov
Dod.: VIS Slovensko, s.r.o.
417.60 €
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Zmena kúpnej ceny a platobné podmienky Odb.: Obec Pakostov
Dod.: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
996 908 €
1/2023 DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Pakostov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Zmluva č. 1423 407 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR. Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
Dodatok č. 1 Zmena bankového účtu Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
309070AHI7 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti Zmluvných strán Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
17 580 €
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností Odb.: Obec Pakostov
Dod.: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
1 133 058 €
Zmluva o grantovom účte 2/2023 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Zmluva o grantovom účte 1/2023 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
23/35/054/189 Úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8 501.85 €
23/35/054/181 Úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
23/35/054/43 Úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/35/054/190 Úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva o dielo 1 Výkop hrobu - nový hrob Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Stanislav Schlimbach
180 €
22/35/010/114 Realizovať činnosť Odb.: Obec Pakostov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk